Fundacja
Arka Noego

Niesiemy pomoc
uzależnionym

czytaj dalej

Możesz wyjść z uzależnienia

Fundacja Arka Noego (FAN) powstała na podwalinach Stowarzyszenia Pomocy Arka Noego. Posiadamy 14-letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi.

Do Krajowego Rejestru Sądowego FAN została wpisana 12 marca 2015 roku. Główne cele Fundacji realizowane są poprzez prowadzenie programów profilaktycznych na poziomie profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Aktualnie Fundacja prowadzi dwie placówki terapii ambulatoryjnej:
Knurów ul. Legionów 2 (przychodnia Regimed)
Gliwice ul. Barlickiego 3  (Młodzieżowy Dom Kultury)

Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy,  napisz do nas .
Wizyty prosimy poprzedzać rejestracją telefoniczną:   668 630 980

Realizowane programy

Programy prowadzone są w oparciu o profesjonalnie przygotowany do tego zespół. Nasz personel składa się z specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień posiadających certyfikaty PARPA oraz KBdsPN, a także psychologów, psychoterapeutów oraz psychiatrów.

Projekt POWER!

Projekt POWER – Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Energia Radości” – to ogromne wyzwanie dla naszej Fundacji. Celem programu jest stworzenie prawdziwego domu dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gliwickiego, która z rożnych powodów nie może wychowywać się w swoich rodzinach biologicznych.

Jednym z bieżących celów tego programu jest zakup budynku, który będzie spełniał odpowiednie warunki.  

Najbliższe spotkanie informacyjne Programu POWER odbędzie się 6 marca 2018 o godz. 18:30 w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Jagiellońskiej 21. 

Bezpieczna Przystań

Program edukacyjno – terapeutyczny przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży uzależnionej lub eksperymentującej z narkotykami, a także innymi substancjami psychoaktywnymi.

Punkt Zwrotny

Program edukacyjno – terapeutyczny przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży uzależnionej od alkoholu. Program ten jest także skierowanych do wszystkich rodzin, w których pojawił się problem alkoholowy, także dla osób współuzależnionych.

Potrafię Pomóc

Program profilaktyczny przeznaczony dla pedagogów i psychologów szkolnych, dla nauczycieli, kuratorów społecznych i zawodowych, oraz dla wszystkich osób, które na co dzień pracują z młodzieżą.

Jestem na Topie

Program profilaktyczny przeznaczony dla rodziców uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Celem programu jest przeciwdziałanie narkomanii poprzez zapoznanie rodziców z pierwszymi symptomami zażywania narkotyków.

Projekt "Antymina"

Wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży
i zagrożeniom, jakie niosą ze sobą różne używki, w tym dopalacze i inne narkotyki,
powstał Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” – Profilaktyka z pasją.
Jego autorem jest Miroslaw „Kolah” Kolczyk – artysta, raper, główny prelegent Programu. Fundacja Arka Noego jest organizatorem 120 spotkań, które odbędą się w 2019 roku w szkołach w kilkudziesięciu miejscach w Polsce. Dodatkowo odbędzie się 80 spotkań pogłębionej profilaktyki.
Szkoły, które biorą udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów, ponieważ tegoroczna „Antymina” współfinansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dzięki temu, wraz z profilaktykami i raperami prowadzącymi spotkania dla dzieci w wieku szkolnym i licealnym, możemy dotrzeć aż do 14 tysięcy młodych osób w kraju.

Celem tych działań jest zbudowanie świadomości wśród dzieci młodzieży o szkodach zdrowotnych
i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od hazardu
i e-uzależnienia oraz promocja aktywizacji prospołecznej wśród osób w wieku 10-19 lat na terenie Polski.  

strona projektu: www.antymina.pl  

Skrzynka kontaktowa